Bulgaria-2020-01-europa

filatelia coleccion Europa Bulgaria 2020