Bulgaria-2020-02-europa

filatelia coleccion Europa Bulgaria 2020