Bulgaria-2019-04-europa

filatelia coleccion Europa Bulgaria 2019