Argentina-2014-01

hojita bloc philacorea 2014

Impresionante hojita que representa la Exposición Filátética Mundial celebrada en Corea 2014