Luxemburgo-1971-03-turismo

filatelia colección turismo 1971