Argelia-2010-03

sellos arquitectura Argelia 2010

sellos Mesquitas del país.