Jersey-1997-01

año chino lunar búfalo

bonita hojita bloc del año chino lunar de jersey 1997, el búfalo